در این سایت مدرسه راهنمایی شهید حسین فهمیده به ثبت رسیده است.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم خرداد 1389ساعت 12:55  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم خرداد 1389ساعت 12:54  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم خرداد 1389ساعت 12:53  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم خرداد 1389ساعت 12:52  توسط   | 

بسمه تعالی

نام :                                                                سوالات درس علوم پایه اول

نام خانوادگی :                                                      ترم : دوم

 

1

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید .

الف ) به عمل تبخیر و میعان متوالی آب ................. می گویند ( تقطیر – تصعید )

ب ) بیشتر آبهای شیرین ذخیره شده روی زمین به صورت ................ است .( دریاچه –یخ )

ج) قدیمی ترین درختان امروزی از گروه ................. می باشند .( بازدانه ها – نهان دانه ها)

د) وقتی بادکنکی را با موی سر مالش می دهیم نیروی .................پیدا می کند.(الکتریکی – اصطحکاک )          

 

2

2

جمله های صحیح را با ص و غلط را با غ مشخص کنید.

الف )گیاهان سبب افزایش آبهای جاری و کاهش ذخیره ی آبهای زیر زمینی می شوند.

ب) تمام ویروسها انگل اجباری هستند و در بیرون بدن میزبان هیچگونه علایم حیاتی ندارند.

ج)مایعات در هر دمایی تبخیر می شوند.

د) آب پشت سد دارای انرژی پتانسیل است.

 

 

2

3

سوالات چهارگزینه ای

الف) نیروی ربایش بین ذرات کدام ماده از هم بیشتر است؟

1-آب                2- اکسیژن               3- آهن                4- الکل

ب)کدام یک از عناصر های زیر چکش خوار است ؟

گوگرد         فسفر                 طلا              ید

ج) در کدام یک از موارد زیر نقطه ی ذوب نامعین است ؟

1-  کره           یخ                    آهن                   طلا

د) کدام یک جزء دسته ی جانوران مهره دار است؟

اسفنج ها               بندپایان               خارتنان                خزندگان

 

2

 

4

به سوالات پاسخ دهید.

الف) خصوصیات مواد آبرفتی را بنویسید.

 

ب) ضخامت لایه ی آبدار به چه عواملی بستگی دارد؟

 

ج) اگر سرعت اتومبیلی 100 کیلومتر بر ساعت باشد ،این اتومبیل فاصله ی تهران – مشهد که 900 کیلومتر است را در چه زمانی طی می کند؟

 

د) مراحل یک بیماری را نام ببرید . و به دلخواه یک مورد آن را تعریف کنید.

 

ه ) چرا وقتی از استخر بیرون می آیید احساس سرما می کنید ؟

 

خ ) سه شرط لازم برای  تشکیل ابر را بنویسید .

 

ر ) داشتن چه چیزی ماهی را برای زیستن در آب سازگار می کند .

 

1

 

 

75/0

 

2

 

1

 

1

 

5/1

 

5/0

5

جدول زیر را کامل کنید .

مخلوط

نوع مخلوط

روش جداسازی

آب و نمک

مخلوط همگن جامد در مایع

 

آب و نفت

مخلوط ناهمگن مایع در مایع

 

1

6

چرا یک قطره جوهر در آب گرم زودتر از آب سرد پخش می شود.

25/0

7

چرا قورباغه علاوه بر تنفس ششی تنفس پوستی هم دارد ؟

 

1

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم خرداد 1389ساعت 12:51  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم خرداد 1389ساعت 12:50  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم خرداد 1389ساعت 12:48  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم خرداد 1389ساعت 12:41  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم خرداد 1389ساعت 12:40  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم خرداد 1389ساعت 12:39  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم خرداد 1389ساعت 12:29  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم خرداد 1389ساعت 12:28  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم خرداد 1389ساعت 12:25  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم خرداد 1389ساعت 8:12  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم خرداد 1389ساعت 8:1  توسط   |